Home

Over ons

In mei 1968, toen de J.F. Kennedybrug in Maastricht officieel geopend moest worden, werd dhr. Rob Leclercq door het gemeentebestuur gevraagd om een aantal oldtimers bijeen te brengen, die na de officiële opening (lintje doorknippen), als eerste de brug zouden passeren.

Naar aanleiding van deze gelegenheid heeft een aantal Maastrichtse vrienden het initiatief genomen om een oldtimerclub op te richten. De IVAC is opgericht op 24 januari 1969 met als voorzitter Rob Leclercq en penningmeester Jan Jacob.

In de loop der jaren is de IVAC tot een volwaardige club uitgegroeid. De IVAC telt momenteel ruim tachtig leden. Leden uit uiteraard geheel Limburg maar ook daarbuiten, uit Brabant, België en Duitsland. In 1972 volgde zelfs een Koninklijke goedkeuring.

“Het maakt voor de oldtimerclub IVAC niet uit waarin je rijdt of wat je onder de motorkap hebt.”

“Zowel oldtimers als youngtimers zijn welkom”


Het doel

Het doel van de vereniging, zoals ook beschreven in de statuten, is het in stand houden en bewaren van voertuigen (personenauto’s, motoren, vrachtwagens etc.) en dat in de ruimste zin des woords, uit historisch en technisch oogpunt.

Clubsfeer

Hoewel het binnen een vereniging steeds lastig blijft het iedereen naar zijn zin te maken, is er steeds gestreefd naar een sfeer/cultuur binnen de vereniging waar je als vrienden elkaar kunt aanspreken op de goede en minder goede dingen. Deze stelling heeft in het verleden altijd bewezen een goed uitgangspunt te zijn waarmee je ook moeilijke tijden als vereniging weer te boven kunt komen.

Aangezien de youngtimers van vandaag de oldtimers van morgen zijn, zijn ook zij welkom binnen onze club.

In de IVAC draait niet alles om de automobiel maar staat het clublid centraal. Jou kinderen, kennissen, vrienden en/of familieleden zijn ook op ritten/evenementen steeds van harte welkom.

“De IVAC streeft er naar een club te zijn van vrienden van gelijke gezindheid waarbij de oldtimer centraal staat.”

Door de grote diversiteit binnen de club, door het aantal verschillende merken, door leden met diverse nationaliteiten en leden met uiteen lopende professies etc. zijn er al snel aanknopingspunten te vinden binnen de IVAC.

Fehac

De FEHAC is de overkoepelende belangenorganisatie voor het in stand houden van het Nederlands mobiele historische erfgoed.

Een verbonden wereld van liefhebbers van historische voertuigen is van wezenlijk belang voor het in stand houden van onze hobby . Daarom hecht de IVAC zeer aan haar lidmaatschap van de FEHAC. Met z’n allen tesamen kun je macht uitvoeren!